1-1, Chuocho, Kagoshima City, Kagoshima Prefecture Amu Plaza Kagoshima Premium Building 2nd Floor, 890-0053

Google Map